’t Kleyn Beerken

’t Kleyn Beerken heeft een voorhuis, dat gebouwd is na de stadsbrand van 1534. De kelders, die de brand overleefd hebben zijn vermoedelijk 15e eeuws.

In de 18e eeuw is de oude voorgevel vervangen door een lijstgevel met drie vensterassen, die nog immer het pand siert.

Van de oorspronkelijke bouwstructuur van voor- en achterhuis was het merendeel, weliswaar in verwaarloosde staat, nog aanwezig toen Stadsherstel in 1997 het pand kocht en, met behoud van zoveel mogelijk authentieke bouwsubstantie, restaureerde.
In 1997 is ‘t Kleyn Beerken aan de Sint Janstraat 20 voltooid. Thans bevat het een zestal wooneenheden voor studenten/ werkende jongeren.