Contact

Stadsherstel Breda N.V.

Breda is een stad met een rijke historie. In 1995 is de NV Stadsherstel Breda opgericht.

Stadsherstel Breda stelt zich ten doel historisch monumentale gebouwen en/of beeldbepalende objecten te kopen, te restaureren en te exploiteren.

Door het aantrekken van nieuw aandelenkapitaal en obligatieleningen, wil Stadsherstel haar draagvlak binnen Breda vergroten en een snellere ontwikkeling doormaken.
Stadsherstel houdt kantoor in het pand de Olyton aan de Boschstraat 35 te Breda.

Het werkapparaat van Stadsherstel bestaat uit:

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

Aandeelhouders van Stadsherstel Breda

Contactinformatie

Bezoekadres

Boschstraat 35 4811 GB BREDA

Telefoon

076 521 51 48

Mobiel

06 38 92 82 87

Email

info@stadsherstelbreda.nl