Obligaties

Neem ook een aandeel in de geschiedenis van Breda en red panden in nood

De bouwkundige geschiedenis van Breda is geschreven in kalkmortel, baksteen en hout. Door de sloophamer is veel van deze geschiedenis verdwenen of herschreven in beton. Stadsherstel Breda komt op voor het bouwkundig erfgoed en heeft daarbij uw steun nodig. U kunt aandeel nemen in de geschiedenis van Breda door obligatiehouder te worden bij NV Stadsherstel Breda.

Door deelneming in de obligatielening maken de obligatiehouders het mogelijk voor Stadsherstel Breda om nieuwe investeringen te doen in het historisch erfgoed en dit te behouden voor de toekomst.
Het aantal uitgegeven obligaties neemt jaarlijks toe. Het is voor ons een belangrijke financiering voor de investering in en verduurzaming van onze bestaande panden, maar ook voor onze nieuwe investeringen zoals het Weeshuishof. Zoekt u nog een maatschappelijk verantwoorde en solide belegging voor uw spaargeld dan kunt u altijd contact met ons opnemen om (extra) obligaties aan te schaffen.

Aandeel in het Weeshuishof – een vergeten en verwaarloosd stukje binnenstad

Als je vanuit de Oude Vest door de Molenstraat loopt passeer je een hek met daarachter de overblijfselen van een historisch stukje Breda: de voormalige binnenplaats van het zogenaamde Oudevrouwtjeshuis (ca 1839) met de rudimentaire resten van drie armenhuisjes die tot de jaren veertig nog bewoond waren. 

Stadsherstel Breda heeft een initiatiefplan ingediend voor restauratie en herbestemming van deze huisjes.
Voor de financiering van de huisjes is er beperkt een restauratiefinanciering beschikbaar. Daarom heeft Stadsherstel Breda speciaal voor dit doel de obligatielening C ‘Weeshuishof’.

Obligatielening

Om de verschillende verduurzamingsprojecten en restauratieprojecten als het Weeshuishof te kunnen realiseren, zijn we nog op zoek naar nieuwe obligatiehouders of obligatiehouders die hun deelname aan deze lening willen uitbreiden.

In het kort:
•    De nominale inleg per obligatie is  € 1000,00
•    Deelname vanaf 1 obligatie
•    De looptijd is minimaal 5 jaar en daarna opvraagbaar voor aflossing
•    Vaste rente van 3% per jaar

In onze brochure vindt u alle informatie over de obligatielening.

Obligatiehouders bijeenkomst

Obligatiehouders ontvangen een aantrekkelijk rendement en worden regelmatig geïnformeerd over het werk van Stadsherstel Breda. Er is een jaarlijkse obligatiehouders bijeenkomst en we hebben veel activiteiten rond de nationale Open Monumentendag.

Op 7 oktober 2023 zijn de obligatiehouders uitgenodigd in het Burgerweeshuis aan het Kloosterplein 6 met toegang tot het achterliggende terrein met de armenhuisjes. Tijdens deze dag kregen de genodigden de unieke gelegenheid om de beide stijlkamers van het Burgerweeshuis onder begeleiding te bezoeken.

Voorgaande bijeenkomsten

10 juni 2022 in de Grote Kerk voor de viering van het 25-jarig bestaan van NV Stadsherstel Breda
6 maart 2020 in het pas verworven pand Kloosterlaan 138 – 138a