De Vishal

De Vishal is gebouwd voor de afslag van zeevis (zoutwatervis). Riviervis (zoetwatervis) werd in een aparte hal verkocht. In 1823 heeft de toenmalige stadsarchitect, Koelewijn de Geus, de hal opgemeten en ingetekend. Het open gebouw van één bouwlaag bezat toen een rechthoekige plattegrond met een driebeukige opzet met een afgeplat schilddak. Tussen 1880 en 1905 werd de vishal meerdere malen verbouwd. De hal werd toen ingericht voor de afslag van zowel rivier- als zeevis. Ook werden de tussenkolommen verwijderd, zodat een eenbeukige opzet ontstond en er werden hekwerken geplaatst. In 1966 werd het gebouw een rijksmonument en spoedig daarna werd het gerestaureerd. Hierbij werd vooral natuursteen vervangen. De Vishal is in erfpacht bij de NV Stadsherstel Breda sinds 2007 en opnieuw gerestaureerd.