Review Lunet B – Open monumentendag 2023

 Reacties uitgeschakeld voor Review Lunet B – Open monumentendag 2023
sep 282023
 

Lunet B – Open monumentendag zaterdag 09 september 2023

Het was even zoeken maar toch wisten veel bezoekers tijdens de open monumentendag het rijksmonument te vinden. Terwijl de kinderen zich vermaakten met de kleurplaten, gaven medewerkers van INOS en Stadsherstel rondleidingen door dit bijzondere erfgoed.
Veel dank aan Jacques Jespers, chroniqueur en gepensioneerd ambtenaar van Stadsarchief Breda. Hij wist de toehoorders te boeien met zijn welhaast onuitputtelijke kennis over de historie van dit verscholen stukje Bredase geschiedenis.

Open Monumentendag 2023

 Reacties uitgeschakeld voor Open Monumentendag 2023
aug 202023
 

Lunet B en St. Annastraat / Stadserf

Lunet B, levend erfoed

Als monumenten konden praten, dan zou Lunet B vertellen over bulderende kanonnen, een mestvaalt en de zoutopslag! En dat allemaal in één rijksmonument. Deze verborgen parel in de Bredase geschiedenis (opgetrokken in 1843) is in 2005 van de ondergang gered. Tegenwoordig wordt in de restanten van de voormalige vesting gewerkt aan een gelukkige en kansrijke toekomst voor alle kinderen en medewerkers van de 28 INOS-scholen in Breda.

Kom meer te weten over de historie van dit monument. Ga aan de slag met de kleurplaat of sluit je aan bij een korte rondleiding.

Medewerkers van INOS ontvangen je op deze unieke locatie. Elk half uur start een rondleiding van ca. 15 minuten onder begeleiding van vrijwilligers van INOS. Max. groepsgrootte 15 personen.

Lunet B is te bezoeken op zaterdag 9 september tussen 11.00 en 17.00 uur.

Wist je dat?

Dit rijksmonument is een van de laatste restanten van de beroemde Bredase verdedigingswerken. Het uit rode baksteen opgetrokken bomvrije ‘reduit’ stond vanaf 1843 op het vooruitgeschoven lunet B. Tezamen met lunet A moest dit de stad Breda na de afscheiding van België bescherming geven, het zogenaamde ‘Antwerpse front’. Het bouwwerk bestond oorspronkelijk uit een vleugel met drie mortierkazematten (geschutsruimten) en een vleugel met twee kanonkazematten en daartussen een kruitmagazijn. Na de slechting van de vestingwerken tussen 1868 en 1876 kregen de beide lunetten een ‘burgerlijke’ bestemming. Lunet A fungeerde tot de sloop in 1914 als petroleumopslagplaats. Lunet B werd gebruikt als mestvaalt van de gemeentereiniging. Toen de omliggende gracht met vuilnis was gevuld, bleef alleen het zwaar gehavende reduit over. Dit werd later gebruikt als zoutopslag.

St. Annastraat / Stadserf vertellen een verhaal

Het pand maakt deel uit van de bebouwing van het Stadserf, het plein achter het Stadhuis. Het bestuurlijk centrum van de stad, waar in de geschiedenis niet alleen het bestuur maar ook alle gemeentelijke diensten zoals politie, brandweer en stadsarchief gevestigd waren. In een ver verleden diende de het huidige Stadserf 6 zelfs als mozemarij. Genoeg dus om over te vertellen.

In 2010 heeft Stadsherstel midden in het Bredase stadshart de gemeentelijke monumenten Sint Annastraat 17, 19 en 21 (nu 19c) en Stadserf 6 kunnen verwerven. De restauratie was medio 2011 voltooid. Er zijn 4 woonappartementen gerealiseerd en 5 commerciële ruimtes. Dit project versterkt het historisch woongebruik van de binnenstad en was een aanzet tot meer restauratie en herbestemming van de Annastraat.

Bekijk de expositie bij YURR.studio in St. Annastraat 19c over de herontwikkeling door NV Stadsherstel Breda.

Te bezoeken op zaterdag 9 september tussen 11.00 en 17.00 uur.

Kloosterlaan 138

 Reacties uitgeschakeld voor Kloosterlaan 138
jul 032020
 

De geschiedenis van het gebouw:


De geschiedenis van dit pand gaat terug naar 1888 en was onderdeel van de Chasse-kazerne. Het gebouw deed dienst als gebouw voor de fourage en als administratiekantoor.

In de 50er jaren, toe een goede ontsluiting van de binnenstad noodzakelijk bleek, heeft de Gemeente een deel van het militaire complex overgenomen. Het gebouw werd eigendom van de Gemeente en kwam door een doorsnijding van het kazerneterrein los van de kazerne te liggen.

Het gebouw is toen voor onderwijsdoelstellingen in gebruik genomen. Toen tenslotte de kunstacademie St.Joost begin jaren 80 het gebouw verliet, zijn de kunstenaars gebleven. In 1988 heeft de Gemeente het gebouw verkocht aan de Stichting Kleio, onder voorwaarde dat een gedeelte van het gebouw beschikbaar moest blijven voor maatschappelijke doelen. Er werd een kunstenaarscollectief Lokaal 01 in gevestigd. Het grootste gedeelte van het pand werd door hen gehuurd met als doelstelling het beschikbaar stellen van de ruimten voor kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven. Inmiddels heeft Club Solo het initiatief van Lokaal 01 overgenomen. Club SOLO (www.clubsolo.nl) heeft inmiddels landelijke bekendheid en werkt samen met gerenommeerde musea in Nederland en België. Zij organiseert met grote regelmaat exposities in het pand wat sinds 2020 in bezit is van NV Stadsherstel Breda. Op 138a is Zuiderlicht (www.zuiderlichtbreda.nl ), Centrum voor Bewust Leven, sinds 2014 gevestigd.