Obligatiehoudersbijeenkomst

 

Weeshuishof
Uitnodiging Obligatiehouders bijeenkomst 7 oktober 2023

In het jaarverslag 2021 hebben wij reeds aangekondigd dat NV Stadsherstel Breda het plan heeft opgevat om de gewezen Armenhuisjes te gaan restaureren. Deze Armenhuisjes zijn gelegen achter het Kloosterplein op het terrein achter het Burgerweeshuis, Kloosterplein 6. Deze huisjes maakten eens deel uit van een van de weinige armenhofjes in Breda. Samen met de Stichting die tevens eigenaar is van het Burgerweeshuis en sinds 2017 ook weer eigenaar van de gewezen armenhuisjes hebben we een plan voor restauratie van deze huisjes opgesteld en inmiddels ook een vergunning voor de realisatie van dit plan ontvangen.

Wij willen u de gelegenheid bieden om de restanten van deze Armenhuisjes te bezichtigen en tevens kennis te nemen van onze plannen om deze woningen weer bewoonbaar te maken. We houden geen plenairebijeenkomst in verband met de ruimte maar houden een inloop op de locatie en nodigen u uit om tussen 11.00 uur en 15.00 uur langs te komen. U wordt ontvangen op het Kloosterplein 6 in het Burgerweeshuis. Tijdens uw bezoek bent u tevens in de gelegenheid om de Stijlkamers, de Regenten- en Regentessekamer onder begeleiding te bezoeken. Een unieke kans omdat deze normaliter voor het publiek gesloten zijn.

Voor de financiering van onze plannen kunnen we nog goed nieuwe obligatiehouders gebruiken, mocht u uw deelname in onze obligatielening nog uit willen breiden dan is dat van harte welkom. Heeft u familie of vrienden die het werk van Stadsherstel Breda willen steunen middels deelname in de obligatielening, dan zijn zij eveneens van harte welkom om langs te komen.

Graag vernemen wij per email info@stadsherstelbreda.nl of telefonisch of per whatsapp 06-38928287 uw aanwezigheid.

Namens team NV Stadsherstel Breda,
Rob Tebbe

Datum: zaterdag 7 oktober 2023
Tijdstip: 11:00 – 15:00 uur
Locatie: Burgerweeshuis, Kloosterplein 6, Breda

Download hier de uitnodiging


Voorgaande bijeenkomsten:

– Obligatiehouders bijeenkomst 10 juni 2022 in de Grote Kerk voor de viering van het 25-jarig bestaan vaan NV Stadsherstel Breda
– Obligatiehouders bijeenkomst 6 maart 2020 vond plaats in het pas verworven pand Kloosterlaan 138 – 138a