Info

 

N.V. Stadsherstel Breda

Breda is een stad met een rijke historie.
In 1995 is de NV Stadsherstel Breda opgericht.
Stadsherstel Breda stelt zich ten doel historisch monumentale gebouwen en/of beeldbepalende objecten te kopen, te restaureren en te exploiteren.
Door het aantrekken van nieuw aandelenkapitaal en obligatieleningen, wil Stadsherstel haar draagvlak binnen Breda vergroten en een snellere ontwikkeling doormaken.
Stadsherstel houdt kantoor in het pand de Olyton aan de Boschstraat 35 te Breda.

Het werkapparaat van Stadsherstel bestaat uit:

Eigendom Stadsherstel BredaRob Tebbe – directeur
Ad Meulemans – technisch adviseur
Wijnand Freling – commercieel adviseur
Eloi Koreman – adviseur architectuur en stadshistorie
Ingrid Godrie – secretariaat

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

Willem van der Vis – voorzitter
Toon Oomen
Joet Elich
Leny Braks-Langenkamp
Frank Spreuwenberg